Liên hệ

Khách sạn FLOWER SKY 32 phòng với tiêu chuẩn 3 sao , các phòng điều có view hướng ra phố

  • 51 Bắc Sơn - Vĩnh Hải - Nha Trang
  • (+84) 258 3 542 043 - (+84) 973 187 145
  • Salesflowerskyhotel@gmail.com